Kötü anılarınızı geride bırakın…

Duygusal yükünüzü azaltın.

 

EMDR Nedir?

Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

Bu terapi tekniği, kişinin geçmişinde yaşadığı travma, duygusal sorunlar, (endişe, suçluluk duygusu, öfke, taciz, doğal afetler, çocukluk dönemi üzüntüleri vb.) bazı depresyon çeşitleri, fobi ve yas gibi rahatsızlık veren durumlardan kalıcı olarak arınmasında oldukça etkindir.

EMDR Nasıl Etki Eder?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Günde yaklaşık 20 bin anıyı kaydediyoruz. Bu anıların bazıları olumlu, bazıları olumsuz, birçoğu ise önemsiz ve nötr olanlardan oluşuyor. Olumlu ve nötr anılar, bilgi işleme sürecinden normal bir şekilde geçip hafızaya atılır. Olumsuz ve travmatik anılar ise, tıpkı bilgisayara giren virüs gibi, bu süreci bozarlar. Bu anılar, anlamlandırma sürecinin normal çalışmasını engeller. Olumsuz anı, sadece geçmişte yaşamakla kalmıyor, etkisini hala ‘bugün’ yaşanmışçasına canlı olarak sürdürüyor. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

EMDR, bu tür anıların sağlıklı işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Terapi sırasında, beynin sağ ve sol yarımküreleri uyarılarak, zamanında yapamadığı işlemin yapılmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması ile mümkün olur. Kişi artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir bakış açısıyla görür.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür. EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

 EMDR ile çözüme kavuşabilirsiniz.

EMDR Her Şeyi Unutturur mu?

EMDR rahatsız edici, acı veren anıyı unutturmaz. Ancak terapi sonrası, bu acı yüzünden hissedilen öfke, korku, üzüntü, kaygı, hayal kırıklığı gibi tüm olumsuz duygulara karşı duyarsızlaştırır.

 • Çok çalışmanıza ve deneme sınavlarında oldukça başarılı olmanıza rağmen, gerçek sınav yaklaştıkça, aşırı kaygıdan hiçbir şey yapamayacağınızı mı düşünüyorsunuz?
 • Sevdiğiniz tarafından aldatıldınız ya da terkedildiniz ve o an bir türlü gözünüzün önünden kaybolmuyor mu?
 • Şiddete maruz kaldınız, o günden beri hayatınız alt üst mü oldu?
 • Girdiğiniz her yeni ortamda anne-babanızın eleştirel sözleri kulaklarınızda çınlıyor ve kendiniz gibi davranamıyor musunuz?
 • Boşandınız ama kulaklarınızda hala eşinizin hakaretleri çınlamaya mı devam ediyor?
 • Hayır demekte zorlanıyor ve hep sıkıntıya mı düşüyorsunuz?
 • Çok sık yolculuk ediyorsunuz ama her uçuşunuz bir kabusa mı dönüşüyor?
 • Kendinizi sürekli diğerlerinin başarıları ile mi yargılıyorsunuz?
 • Olumsuz giden her olayda bu benim suçum mu diyorsunuz?
 • Kaza geçirdiniz, iyileştiniz ama tekrar direksiyon başına geçemiyor musunuz?
 • Sunum yaparken olacakları düşünmekten başarılarınız hep gölgede mi kalıyor?
 • Kendi fikirleriniz size değersiz geliyor ve yapacaklarınız ile ilgili hep bir onaya mı ihtiyaç duyuyorsunuz?
 • Araba kullanırken alt geçitlerden geçemiyor, asansör ve metroları kullanmaktan ciddi anlamda kaçınıyor musunuz?
 • Romantik ilişkilerinizde hep yanlış insanları bulduğunuzu düşünüyor, ilişkileriniz sürdüremiyor, her seferinde ayrılıyor musunuz?

Kimler EMDR Tedavisi Uygulayabilir?

EMDR Ancak Uluslararası EMDR Enstitüsü (EMDR Insititute) tarafından açılan iki düzey sertifikalandırılmış eğitimi tamamlamış ve süpervizyon çalışmalarına katılmış ve sertifika almış psikoterapistler tarafından uygulanabilmektedir.

EMDR Seansında Neler Olur?

Kişiyi rahatsız eden sorunun detaylı olarak belirlenmesinden sonra, yapılandırılmış seanslara geçilir. EMDR belli teknikler kullanılarak gözlerin sağa sola hareket ettirilmesi ile uygulanan bir terapidir. Özellikle korku ve kaygılarla ilgili durumlarda kullanılmaktadır. Göz hareketleri sağa ve sola hareket yönlendirilirken bir yandan da kişinin korkusu ile ilgili tanımladığı bir görüntüye bir an için odaklanması istenir. Ardından kendisinde ne olup bittiğini fark etmesi beklenir. Bazen yeni düşünceler bazen anılar bazen duygular bazen de bedensel duyumlar gelir. Danışanın ne gelirse gelsin fark etmesi beklenir. hiç bir şey gelmese de sorun yoktur. işleme devam edilir. göz herketlerinin sağa ve sola hareketi sırasında beynin iki yarım küresini sıra ile uyardığı , iki yarım küresi arasında iletişimin arttığı ve kaygı korkuların azaltılmasında yararlı olduğu bulunmuştur.

EMDR herkes için farklıdır çünkü iyileştirme süreci kişinin içsel durumuna göre yönlendirilmektedir. Geçmişte yaşanan bazı olaylar ve anılar, hepsi olmamakla birlikte ortaya çıkabilir ve tek bir EMDR seansıyla iyileştirilebilir.

Çoğu zaman acı veren bir anı beraberinde hoş olmayan duygular veya bedensel duyular getirir. Bu çok normaldir ve EMDR durdurulmadığı sürece genelde birkaç dakikada geçmektedir, fakat danışan istediği zaman ara verilir. Genellikle, acı ve rahatsızlık veren duygular ve anılar zayıflamakta ve güçlerini kaybetmektedirler (Genel olarak birden fazla terapi seansı gerekebilir).

EMDR’ın Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Taciz
 • Doğal afetler
 • Psikolojik şiddet
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Uyku Bozukluğu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Beden Ağrısı Bozuklukları
 • Kronik Ağrılar
 • Bağımlılıklar
 • Ergenlik Sorunları
 • Kekemelik
 • Tikler
 • Fobiler
 • Gebelikte bulantı ve kusma – Hiperemesis Gravidarum (HG)
 • Doğum yapma korkusu – Tokofobi
 • Korkular
 • Yas
 • Performans Kaygıları
 • Performans ve Yaratıcılık Geliştirme
 • Öğrencilerde Sınav Kaygısı
 • Performans geliştirme (ör: spor ve buna benzer diğer başarı gerektiren konularda)
 • Kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında
Open chat
Powered by